Versajánló

BENE ADRIÁN: JACQUES PRÉVERT ALICANTE CÍMŰ VERSÉRŐL

Jacques Prévert: Alicante

Une orange sur la table
Ta robe sur le tapis
Et toi dans mon lit
Doux présent du présent
Fraîcheur de la nuit
Chaleur de ma vie.

Prévert Alicante című verse látszólag könnyed és egyértelmű szerelmes helyzetdal. Magyar és angol fordításai azonban felhívják a figyelmet arra, hogy nagyon is értelmezést igénylő, többféleképpen olvasható versről van szó. A központozás nélküli sorok részben mellérendelő, részben értelmező viszonyban állnak egymással, de ezeknek több lehetséges kombinációja is működőképes olvasatot képes felépíteni. A vers két háromsoros egységre bontható (az első és a negyedik rímtelen hosszú sor párhuzama ezt sugallja); az elsőnek a sorai egymással összefüggő, mellérendelt látványelemek, amelyek azonban tömörítve utalnak a heves szerelmi vágyra, mint a jelen helyzet előzményére, felépítve egy rövid történetet. A cím és az első sor utal az ehhez jól illeszkedő mediterrán oldottságot biztosító környezetre. A második egység felfogható az eddigiekben rögzített szituáció értelmezéseként, az ehhez kapcsolódó érzelmi viszony kifejezéseként. Mindez együtt „a jelen édes ajándéka/jelene/jelenvalósága” értelmezési lehetőségeket rejtő sorban a szerelmi partnerre irányuló bók, hiszen a vers a harmadik sortól megszólítja a kedvest. A következő két sor olvasható a szerelmi vallomás folytatásának, metaforikus, illetve metonimikus bókoknak: (te vagy) „az éjszaka frissessége” és ezzel látszólagos paradoxont alkotva: „az életem melege”. Eközben a második három sor olvasható a szerelmes éjszaka utáni meditatív hangulat kifejeződéseként is: ez esetben a negyedik sor éppúgy reflektál az első háromra, mint az azokkal mellérendelő viszonyban álló ötödikre, amit így konkrét, nem metaforikus értelemben, érzetként kell tekintenünk. A hatodik sor pedig nem feltétlenül a kedves metonimikus dicsérete, hanem a szerelemé, a vágyé, a vitalitásé. A rímszerkezet (abbcbb) mint értelemstrukturáló lehetőség mindkét értelmezési irányt nyitva hagyja. Mindeközben az első szakasz konkrétumaitól (narancs, asztal, ruha, szőnyeg, ágy) a másodikban az elvont, fogalmi sík (jelen, frissesség/üdeség, melegség) és kozmikus-egzisztenciális dimenzió (éj, élet/életem) felé mozdulva óhatatlanul ódaivá-himnikussá válik a hangnem, a lírai alany hálás mgehatottságára futtatva ki a verszárlatot.
Saját fordításomban megpróbáltam szorosan követni az eredeti szókészletet és szintaxist, amennyire a két nyelv különbségei ezt megengedik – hogy ameddig lehetséges, ne interpretáljam sem tartalmilag, sem hangnemét tekintve a költeményt, ne tereljem az olvasót egy kijelölt irányba. Ez a negyedik sortól kezdve lehetetlen volt, hiszen a „présent” (ajándék/jelen) homonímia birtokos szerkezetben való ismétlésével csak úgy birkózhatunk meg a magyar nyelv keretei között, ha kiválasztunk egy lehetséges értelmezést. Ha azonban az ajándék felé fordulunk, akkor beleütközünk a szó hangzásába, hosszába, és megdöccen a sor, így lett metonimikusan öröm az ajándékból. Hasonló sorsra jutott az éj frissessége, itt egyúttal megengedtem magamnak – ha már úgyis kénytelen voltam egy bizonyos irányban interpretálni a verset –, hogy a metaforikus bók verziót írjam bele a megszólított megnevezésével a „te” személyes névmásban.

Alicante

Egy narancs az asztalon
A ruhád a szőnyegen
Az ágyamban te
Édes öröme a percnek
éj-üde lehelet te
életem melege.

Bene Adrián fordítása

Tamkó Sirató Károly kevésbé óvatoskodott, már az első sorban ráerősített a színhatásokra az eredetiben nem szereplő „pirossal”, a hangzósságra az ágy helyett álló pamlaggal. A negyedik – mint láttuk, kulcsfontosságú – sor esetében pedig az értelmezési lehetőségek nyitottságát és a sor erős zeneiségét úgy tartotta meg, hogy átköltötte a sort, méghozzá gyönyörűen. Ugyanezt tette az utolsó két sorral is, az ötödikben ugyancsak elkötelezve fordítását a bókoló metafora irányában, a „te” megszólítással mint jelölttel. A rímszerkezetet is ehhez igazította (én éppen ellenkezőleg, az eredeti szerkezet megtartását szem előtt tartva választottam szavakat és szórendet), figyelmen kívül hagyva az eredeti belső rímeket is.

Alicante

Az asztalon piros narancs
Ruhád a szőnyegen
És te a pamlagon
Legvillanóbb pillanatom
Éjszakám fénye te
Forró fehér napom.

Tamkó Sirató Károly fordítása

Koosán Ildikó egy merész húzással a harmadik sortól elkanyarodik az eredeti szöveg jelentésétől és úgy vált aspektust, hogy a megszólított számára legyen „édes jelen a jelen”. Ezzel nem csak a második és harmadik sor eredeti párhuzamától és összecsengésétől tér el, hanem nyelvtanilag felülírja az eredetit, mintha abban egy kihagyásos szerkezet „(pour) toi” szerepelne „neked” értelemben a „te” helyett. A negyedik sornál, mintha csak ellentételezésképpen, tartózkodik a szabad fordítástól, majd az utolsó kettőben újra sajátos utat választ. Az utolsóban inverzióval fejezi ki a szerelem melegségét, nem térve el az eredeti intenciótól, ráadásul a sor beilleszthető marad mind az általa felépített, mind az eredeti szerkezetbe kódolt értelemkonstrukciókba. Az ötödik sor viszont áldozatául esik a rímkényszernek, és mámileg ellentétbe kerül a felépített logikával: „neked ágyamban (…) az éj hűvösre hűl”.

Alicante

Narancs az asztalon
ruhád a szőnyegen
neked ágyamban
édes jelen a jelen
az éj hűvösre hűl
létem érted hevül.

Koosán Ildikó fordítása

Hogy mennyire sok értelmezése lehetséges a versnek, jól mutatják az angol fordítások is. A magyarban, mint láttuk, nem tudjuk visszaadni a homonímiák (présent: jelen/ajándék) által hordozott többértelműséget, szemantikai nyitottságot, rákényszerülünk a markáns interpretációra. Az angolban ez könnyebben megoldható, fenntartva az olvasó számára az értelmezés játéklehetőségét, mint ahogy ez a névtelen fordítás is mutatja:

An orange upon the table
Your dress on the rug
And you in my bed
Sweet present of the present
Freshness of the night
Warmth of my life.

(Forrás: https://www.babelmatrix.org/works/fr/Pr%C3%A9vert%2C_Jacques-1900/Alicante/en/33655-Alicante?tr_id=1282)

An orange on the table
Your dress on the rug
And you in my bed
Sweet gift of the present
Freshness of the night
Warmth of my life

Alastair Campbell fordítása
(Forrás: https://www.otago.ac.nz/deepsouth/vol3no1/campbell.html#alicante)

An orange on the table
Your dress on the rug
And you in my bed
Sweet present of the present
Cool of night
Warmth of my life.

Lawrence Ferlinghetti fordítása

Az angolban arra is lehetőség nyílik, hogy a többértelműséget a harmadik és negyedik sor enjambement-ként való egybeolvasásával is erősítse, kihasználva a „present” többszófajúságát. (A franciában ezt a sorzáró és a következőt kezdő szavak eltérő nemei nem teszik lehetővé ez esetben.)


Természetesen az angol fordítónak is van lehetősége az értelmezési tartomány szűkítésére, leginkább a negyedik sor (túl)interpretálásával és az utolsó két sor átfogalmazásával, a látszólagos paradoxon megtartása érdekében. Az első két sor rímeltetése és ennek érdekében átköltésük nyilván a francia eredeti zeneiségét hivatott visszacsempészni, mérsékelt sikerrel.


An apple by the door
Your slip on the floor
And you on my bed
Unwrapped presents rapt presence
Through the cool midnight air
Comes the warmth of my life

(Forrás: https://clemencesebag.wordpress.com/2013/03/17/2438/)

Áttekintésünket egy nyelvileg a franciával közeli rokonságban álló, szintén újlatin nyelven megszólaló Alicante-fordítással zárjuk. Érdekes módon az olasz fordítás képes a legkevésbé visszaadni az eredeti dallamot és rímelést, viszont a vers eredeti nyitottságát talán itt a legkönnyebb reprodukálni, köszönhetően a két nyelv közeli rokonságának.

Un’arancia sulla tavola
Il tuo vestito sul tappeto
E nel mio letto tu
Dolce presente del presente
Freschezza della notte
Calore della mia vita.

Maurizio Cucchi és Giovanni Raboni fordítása

One Comment

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .