VERS

Holczer Dávid: Salvifici doloris

Egyezség köttetett
köztem és köztetek.

Mert ti – senki ebek –
kiknek se Istenek,
se senki próféták
olyféle portékát
nem mutathatnak,
mit szeretnének,

mert ti nem
élitek
az
életet.

Hát élem helyettetek.