VERS

Csikai Gábor: Nagypéntek 2020

a harangok Rómába mentek,
hogy ott zúgjanak a holtakért,
meg is értem, sok harangra
van szükség arrafelé, annyi
bolyongó lélek járja most a
keresztutat, és közel-távol
nincs Simon, hogy legalább
egy kicsit átvegye a terhet,
így hát fogják magukat a
a harangok, és a csöndes
áprilisi szelek határa ülve
elindulnak Rómába és
Párizsba és New Yorkba
és mindenhová és sírnak
helyettünk és sírnak értünk
és sírnak mindenkiért, aki
útban van a Golgotára, de
visszajönnek egyszer a
harangok, és zúgni fognak
dicsőségesen és eget rázó
hangon, ha nem is ezen a
vasárnapon, de megjönnek,
és azon a hajnalon majd
a sírok üresek lesznek, és
megtelnek az utcák, és a
harangok örömódájára
feltámad aznap a világ