VERS

Még utoljára (11.)

József József hol bujkálsz kérdezte Isten tegnap
Amikor a Temes partján sétáltam gondolataimba
Saját téves filozófiámban ragadva belefáradva a programszerű
Semmittevésbe József József hol bujkálsz kérdezte Isten
Ma is amikor a misére készültem hogy gépiesen
Mint egy mantrát elmormoljam a misét József József
Hol bujkálsz és észreveszem hogy ebben az egy mondatban
Benne van az apai és anyai szeretet minden fenséges pillanata
Íme itt vagyok uram íme itt van a te gyermeked

(Bogdán József önéletrajzi ihletettségű verseinek sorozatából)