Каталин Ладик: Кућер ми се јежи док зелени; Мртва природа с прозором (С мађарског превела Д. Рамадански)

Чак и у сну чујем плач стена, /
док их киша туче до бесвести. /
Овог хладног пролећног јутра /
Кућер ми се јежи док зелени.