Debreczeny György: köti és eloldja

köti az ebet a karóhoz /
kötődik az eb a karóhoz /
pedig csak a javamat akarja /
csak a javaimat akarja