Spev – Híres B Ede verse Ternyila Pál szlovák fordításában

Ticho sa zvalilo na moje oči,
tma iba počúva