Csikai Gábor: A Nap-hídon

fáradt fényben lépnem kell /
szemközt minden édennel