Csikai Gábor: A tört világból

vére hull az enyészetnek /
és lecsorog felhők lábán