A. Gergely András: Nőtörténet – pécsi változat (A mikrotörténelem esélyei és intimitásai)

Talán nem csupán az irodalomtudósoktól áll távol, de a történészek most megújulóban lévő érdeklődése is csupán megkésve fordul a naplófélék, emlékezeti kiadványok, „ego-dokumentumok” feltárása felé.