Márkus László: Páriák vagyunk

Páriák vagyunk saját életünkben, /
magunk rekesztjük ki onnét magunkat.