PUBLICISZTIKA

Balla Lajos-Laci: A világ „teremtése” vagy a fajunk „kitenyésztése”

Tetszik ez valakinek vagy sem, az emberiség történetét végigkíséri az ismeretlen kutatása, mivel még a mai napig sem tudtunk megfejteni sok-sok rejtélyt, amelyek közül – úgy tűnik – legfontosabb, hogyan is és miért jött létre jelenlegi világunk, mi célból alakult ki benne az élet, vajon csak a Földön keletkeztek értelmes lények, esetleg máshol is, miben különböznek a tudatos és a tudattalan létformák, ráadásul még eddig arra sem sikerült választ kapni, ki vagy mi volt az alkotó, nevezzük azt vagy őt bárhogyan.

Érdekes, a megismert – most lényegtelen, hogy a szóbeli vagy a régészeti ásatásokkal igazolt – hagyományok esetében szinte minden nép vagy népcsoport valamilyen módon visszavezeti eredetét egy, az égből alászállt magasabb rendű lényhez (pl. Isten) vagy egy csoporthoz, akiknek szerepe a világ, azon belül az élőlények, na meg „végtermékként” az ember teremtése volt. Nem kívánok az eredetmondákkal részletesebben foglalkozni, csak néhány illusztrációt fogok mellékelni.

Az interneten található mérhetetlenül óriási mennyiségű történelmi emlék közül még az összes rajzokat vagy festményeket (mint például: petroglypheket – sziklarajzokat, speleoglipheket – barlangrajzokat, geoglypheket – földfelszíni [talaj]rajzokat) sem tudtam volna ide beilleszteni, ezért csak azt a tizenegyet láthatják, amelyek ez ide látogató földönkívülieket, (az alkotók szerint, az Isteneket), na meg egy egy-kettőn azok „járművét” is megtekinthetjük. Egyedül az algériai Tassili n’Ajjer barlangból „idéztem” két alkotást, hiszen ezek nemcsak a látogatók nem békés szándéka (leányrablás) mellett még arról is árulkodnak, milyen – a nemcsak akkori, még a mai emberek számára is – felfoghatatlan tudással (a gravitáció legyőzése) rendelkeztek, így nem csoda, Isteneknek képzelték őket. Nem tagadom, a több száz örökölt ősi alkotás átnézésekor ráleltem jó néhányra amelyek valami miatt megragadták a figyelmemet, ezeket most külön emelem ki.

  1. A gízai nagy piramis építtetője, valamint Hórusz Isten találkoztak (az ábrák alapján) egy földönkívülivel. Igen érdekes, mert ha összevetjük az e képeken levő „idegent” a dogonok őrzött emlékeivel (az egyik Szíriusz csillag bolygójáról származó hüllőszerű kinézetű – akik előszeretettel tartózkodtak vízben –  űrhajósok látogatták meg őket), ebből akár arra is lehet következtetni, hogy a földönkívüli küldöttség Egyiptom meglátogatását követően körülbelül 1.500 évvel később újból visszatért Afrikába. Nem zárható ki még az sem, hogy a ma élő dogonok, mivel emlékeiket csak rajzokban, fafaragásokban meg átörökölt szokásaikban őrizték meg, emiatt az időpontra rosszul emlékeznek.

2. Csakhogy létezik igencsak sok (1918-1934 között talált)  lelet, amelyek a Vinča-Tordos kultúra területének központjából, Vinča környékéről kerültek napvilágra. A leleteket 2.000 évesnek becsülték, majd rádiokarbonos vizsgálatoknak vetették alá, amikor is rádöbbentek, azok 4-6.000 évesek lehetnek. Ebben a leletegyüttesben sok cserép- és kőszobrocska, valamint edény található, amiket az akkori régészek úgy soroltak be, hogy kultikus tárgyak. Ezek közül itt kettőt láthatnak, számomra úgy néznek ki, mint földönkívüli, hüllőszerű lények, akik ugyanakkor jelenhettek meg itt, amikor Egyiptomot is meglátogatták.

Érdekes az is, sok helyen számtalan olyan dombormű és szobrocska is előkerült a föld mélyéből ami arra utalhat, repülő szerkezetekkel is találkoztak az emberek ősei, mégpedig kétezer és több tízezer év közötti időszakban, amelyekre sok magyarázat is lehet, mint pl.: a) akkor létezett a Földön olyan embercsoport (vagy ahhoz hasonló lények közössége), ami a mai technikai és technológiai ismereteinket is meghaladó tudással rendelkezett, b) idegen (űr-) lények által használt járművek lehettek, c) olyan emberek is éltek akkoriban, akik képesen voltak a jövőbe látni, de ez esetben akkor ezek nem létező tárgyak lehettek. Ismét több csoportba soroltam ezeket a megmagyarázhatatlan dolgokat.

Megjegyzést az Inannát ábrázoló tárgyról adok, mivel a meglelt feljegyzések alapján illik mindenkinek tudni, ő Urukban az ég (a szerelem és a harc) sumer istennője volt, emellett azt is feljegyezték róla, ügyesen bánt az „égi bárkával”, amivel Istenként közlekedett (magyarul: kitűnő pilóta lehetett), de akit még a részletek is érdeklik, elég csak rákattintani a nevét tartalmazó linkre. El kell még mondani, valamikor időszámításunk előtt 4.000 és 3.500 között (azaz 5.500-6.000 évvel ezelőtt) ő uralkodott városában, Urukban. Itt is van egy javaslatom, ajánlom olvassák el a mezopotámiai hitvilág és a Bibliai Ószövetség összehasonlítását! Nem kötelező elhinni, de érdemes az ott találhatókról elgondolkodni!

Talán még egy pár szóval meg kell emlékeznünk Abüdosz templomáról is, hiszen a falra helyezett egyik táblán látható tárgyak megdöbbentőek. Tudni kell hogy a templomot I. Széthi fáraó (i. e. 1323 – i. e. 1279) kezdte el építtetni, majd pedig fia, II.(Nagy) Ramszesz ( i. e. 1302 – i. e. 1213), társuralkodóként, majd önálló fáraóként fejezte be. Mindez azért fontos, mert egyesek állítják, „sikeresen” megoldották a rejtélyt, a táblára kezdetben I. Széthi aláírása került, majd azt felülvésték II. Ramszesz aláírásával, így keletkeztek a számunkra hihetetlennek tűnő tárgyak domborművei. Ami a legérdekesebb, mai technológiával, egy 3D-és szkenner használatával játszva meg lehetne állapítani, létezik-e bármilyen felülírás (vésés), de mindeddig ennek ellenőrzése nem következett be, így az említett művelethez képest legalább annyira hihető a sumer anunnakik (itt is el kell gondolkodni, hogy a valóságban Istenek csoportja, netán mesterséges intelligenciával vezérelt égi/földi fegyverarzenál darabjai – (akiket) amelyeket a földi halandók Istenekként tiszteltek – lehettek), Egyiptomban is megjelent változatai az igazak!

Törökországban (az ősi Urartu Tuspa települése helyén), Peruban és a maják földjén olyan szobrocskákat is találtak, amelyek minden kétséget kizárva egyszemélyes űrhajókat ábrázolnak, de a majáknál fellelt gépezeteknél még a működési mechanizmust is megjelenítették, egyiket valamilyen részecskék kibocsátása (nagy valószínűséggel rádioaktív fúziós vagy fissziós motor), a másikat pedig a ma is használatos sugárhajtásúhoz hasonló motor működhetett.

Úgyszintén feltételezhető, hogy ezek az „idegenek” magukkal hoztak olyan szerkezeteket, amelyekkel kisebb távolságokon közlekedtek, erről tanúskodik a Kolumbiában fellelt kis szobrocskák sokasága, amelyeket a mai ember repülőgépeknek lát, hiába akarják egyes tudósok minden áron bebizonyítani, mindezek szintén kultikus tárgyak, amelyekkel csak az ott élő ősi emberek a madarak és a rovarok sokféleségét ábrázolták (önmaguknak?).

E tárgyak a Quimbaya-kultúra részei. A maják közé tartozó quimbaya, muisca és még több népcsoport (vagy nép) Medellintől délre éltek az Andok lankáin időszámításunk előtt a 10. és 6. század között. Szakértők megállapították, ezek az aranyból készült makettek a ma ismeretes aerodinamikai törvények alapján működő gépeknek lehetnek a másolatai. A nyakláncra helyezhető szobrocskákat főleg a quimbaják készítettek, de találtak ezekhez hasonlókat Costa Ricában, Venezuelában és Peruban is.

Bizonyítékként – szerintem – még az ősi úrhajósokat ábrázoló szobrocskákat is fel lehet sorakoztatni amelyek közül a bőség zavara miatt itt csak néhányat helyezek el.

Meglehet, az utolsó szobrocskáról készült két képet nem kellett volna besorolnom, mivel időszámításunk után a VI. században vagy előbb készült és egy táncost ábrázol, aki az isten(ek)hez fohászkodva mutatta be tudományát. Nem érdekes, az öltözéke olyan, mintha hátra hajtotta volna a sisakját, a hátán pedig olyan szerkentyűre hasonlító valami van, amely eredetileg az „istenek” földi közlekedést, röpködését szolgálta.

Sajnos, meg vagyok győződve róla, amit eddig lejegyeztem sokak számára elfogadhatatlan, hiszen bármely világvallás hívői a vallási tanok (dogmák) miatt képtelenek megérteni az ilyen és ehhez hasonló gondolkodást, de ugyanez a helyzet a legtöbb, önmagát „ateistának” valló emberrel is, mivel számukra az „anyagi világ csúcsa” az évezredek alatt a Földön – mégpedig az anyagi világ törvényei alapján – kialakult élet, ami nemcsak egyedi, hanem még csak meg sem ismétlődő, netán ismételhetetlen.

Remélem, nagyon gyorsan felnő a tudósok egy újabb nemzedéke, amely képes lesz megszabadulni a különféle ideológiák, na meg az önmagukat „világmegváltóknak” tartó politikusok (lényegtelen, hogy azokat demokratikusan választották, esetleg valamilyen úton diktatórikus hatalomhoz jutottak) által rájuk erőltetett „béklyóktól”, rájönnek arra is, hogy – egyre nagyobb a valószínűsége – mai világvallások által „megváltóként vagy mindenhatóként” imádottak semmi mások nem voltak, csak a földi emberektől sokkal intelligensebb, óriási tudással felvértezett földönkívüliek, akik nem tettek mást, a „földi nyersanyagból – felhasználva a saját örökítőanyagukat – kitenyésztették saját képükre” (bizonyítékként gondoljunk csak a Gilgames époszra, amelyben leírják, az Istenek feláldozzák egyiküket, hogy vére segítségével megteremtsék az embert) a mindnyájuk ősének tekinthető élőlényt. Úgyszintén el kell fogadni tényként is, hogy az „alkotók” akkor és azóta is folyamatosan ellenőrzik a földi életet – és „végterméküket, az embert –, csak ma már nem közvetlen találkozásokkal, hanem egyéb, az általunk meg nem ismert (de az is lehet: felfoghatatlan) technikával, technológiával és módszerekkel. Mindez megtörtént a régmúltban, az azt követő évezredek folyamán, sőt még később, azaz 2022-ben is, de erről a következőekben egy kicsit részletesebben fogok írni.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .