2024.07.13.

SzövetIrodalom

A Szövet irodalmi, művészeti és közéleti magazin  legfontosabb célja, hogy teret és lehetőséget adjon íróknak, költőknek, alkotóknak: kezdőknek és ismerteknek, kívülállóknak és fő ízlésformálóknak, fiataloknak és időseknek

Kezdőlap » Ocsovai Ferenc: Ingyenesen letölthető sablon nacionalista-patrióta kiáltványokhoz

Ocsovai Ferenc: Ingyenesen letölthető sablon nacionalista-patrióta kiáltványokhoz

4 min read
Mi, a (saját nemzetnév) vagyunk kétségtelenül a legnagyobb és legkiválóbb nemzet az egész világon, ami mindig is így volt, és mindig is így lesz.

Aranyi László alkotása (Részlet)

Mi, a (saját nemzetnév) vagyunk kétségtelenül a legnagyobb és legkiválóbb nemzet az egész világon, ami mindig is így volt, és mindig is így lesz. Minden, aminek valaha is kulcsszerepe volt a létezésben, az nagy valószínűséggel tőlünk származik, és a mi leleményességünkre vezethető vissza.  Nagyon is sokat köszönhet nekünk a nemzetközi közösség, ugyanis ha mi nem vagyunk, ez a világ sohasem lehetne olyan, amilyen. Tudjuk, hogy a világtörténelem kiemelkedő pillanataiban, a legfontosabb szellemi, politikai és tudományos változások közepette mindig felbukkant egy-egy tehetséges alak: egy feddhetetlen lángelme, aki egyértelműen a mi hazánk sarja volt, még ha ezt sokan el is vitatják tőlünk.

Különösen itt, (saját településnév) városában fontos ezt hangsúlyozni, mert nemzetünk kultúrájának ez az egyik, ha nem a legmeghatározóbb bölcsője, noha más városaink is ugyanezt hangoztatják, mondhatni tévesen.  Ezekben a más városokban ugyanezek a mondatok hitelt érdemlően nem hangozhatnának el, annyi bizonyos. Kiválasztott nemzet vagyunk, e kiválasztottságunk pedig abból is meglátszik, hogy a Föld összes jelentősebb vallása és filozófiai irányzata bizonyíthatóan a mi kultúránkból eredeztethető.  A legősibb népek közé tartozik a miénk, de az is nagyon valószínű, hogy mi alkotjuk a valaha élt legrégebbi nemzetet, amelyet összeköt a közös leszármazás, valamint tiszta vérünk szent szövetsége, amíg az összes többi nemzet csak távoli, elsatnyult és elkorcsosult változata a mi kiváló örökségünknek. Fájó, de kötelességünk és felelősségünk kimondani, hogy ez az igazság.

Zenében, irodalomban, képzőművészetben és építészetben is olyan referenciákat adtunk a világnak, amelyeket azóta is reménytelenül, szolgai módon próbálnak rengetegen utánozni. Ha valaki nem ezt állítja, hát az szemenszedett hazugság, és csupán nemzetünk árnyékából kitörve, annak helyére ácsingózva igyekeznek elorozni féltékeny kezek jogos és verejtékes munka árán megszerzett jussunkat. Soha nem akadt még egy olyan rendkívüli és különleges népfaj, mint a miénk, amely természetes adottságainál fogva született arra, hogy vezesse a többit, és uralkodjék mindenek fölött. Aki nemzetünk édes és nemes testének része, az nem kizárólag egy államhoz és egy kormányzathoz tartozik, hanem az az ember kimagasló elődök és majdan felemelkedő utódok hosszú láncolatának boldog és szerencsés tagja. Hozzánk tartozni nem egyszerűen választás, hanem sors, elhivatás, és maga a Végzet.

Ennélfogva logikus, hogy kitüntetett, vezető szerepünk van a nemzetek sorában, és utat kell mutatnunk alacsonyabb rendű társaiknak, hogy elvezessük őket egy szebb jövő felé, ahol népünk irányítása alatt egyesülhetnek végre a bolygó valamennyi országai, és elérkezzék a várva várt második, és egyben végső aranykor. Nemzetünk mindig is azon munkálkodott, hogy segítse a hozzá hasonló, nagymúltú és kiemelkedő népeket, mégis sokszor és sokan próbáltak minket tőrjükkel hátba döfni és megsemmisíteni az utóbbi évszázadok során.  Nem véletlenül éltük túl azonban a történelem viharait, és így bizonyos, hogy a Teremtésnek igen komoly tervei vannak velünk, mint megkérdőjelezhetetlenül felkent végrehajtó hatalmával. 

A világ most tévedésben él még, és egyáltalán nincs vele tisztában, milyen sokat tettünk az egyetemes haladásért és fejlődésért, és mennyire meghatározó a szerepünk az emberiség életében.  Mi azonban hamarosan felnyitjuk az ő eltévelyedett szemüket és visszaállítjuk a nekünk kijáró tündöklést, becsületet és tiszteletet.  Egyedi és páratlanul zengő, dallamos nyelvünket fogják beszélni az emberek világszerte, és nem csak azért, mert erre kötelezzük őket, hanem önszántukból fogják beismerni most még elhazudott és eltitkolt felsőbbrendűségünket.  A mi hőseinket fogják emlegetni, ételeinket enni, italainkat inni, asszonyainkat kívánni, táncainkat ropni és muzsikánkat hallgatni, hiszen mindenki tudja, hogy az emberi történelem legfontosabb alappillére az, amit mi fektettünk le közös erővel, meg ha mások műveletlenségükben és szűklátókörűségükben nem is tudnak róla. 

Mi azonban ismerjük az igazságot, s ezáltal az a feladatunk, hogy másokat is felrázzunk, és imigyen tárjuk fel előttük valódi és megfellebbezhetetlen nagyságunkat, és hogy feltámasszuk dicsőséges birodalmunkat, amelynek nevét valamikor egy egész világ csodálta, irigyelte és félte.  Nevünk ismét nagy és szép lesz. Ebben az új világban mi, (saját nemzetnév) akik annyi viszontagságon, annyi örömmel és fájdalommal teli korszakon vagyunk túl immár, megkaphatjuk azt a méltányos és jól megérdemelt oroszlánrészt, amelyet az irigy és tehetségtelen külföldi aknamunka a mai napig nem hajlandó elismerni. Mint valójában azt nagyon is jól tudjuk, minden és mindenki más, például egy (idegen nemzetnév 1) vagy egy (idegen nemzetnév 2) egyértelműen csakis rosszabb lehet nálunk, ezért hamarosan kőbe fogjuk vésni egyszer s mindenkorra, hogy mi nem csak jobbak és különbek vagyunk a többinél. Mi egyenesen a legjobbak vagyunk. A mindenható Ég minket úgy segéljen.

A fenti mintát különösen ajánljuk elkeseredett agitátorok, harcias demagógok, elvtelen politikusok, fanatikus soviniszták, komplexusos nihilisták, neurotikus kollektívák és traumatizált szegregátumok részére, továbbá kisebb módosításokkal bátran felhasználható szervezeti, egyesületi, vállalati, vagy egyéb identitásbeli lojalitásunk hithű és meg nem alkuvó kifejezésére is.

Ocsovai Ferenc prózája legutóbb a Szöveten:

https://www.szovetirodalom.com/2021/11/12/ocsovai-ferenc-altalanos-mukritika/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

© 2021–2023 | SzövetIrodalom | Minden jog fenntartva | Newsphere by AF themes.