KÖZLEMÉNYEK

A SZÖVET PERMANENS FORDÍTÓI PÁLYÁZATÁNAK DECEMBERI EREDMÉNYE: Fehér Miklós fordítása érdemesült elismerésre

A Szövet irodalmi, művészeti és közéleti magazin szeptemberben indította el permanens fordítói pályázatát, amelynek célja, hogy a felületén megjelenő magyar nyelvű publikációk idegen nyelveken is olvashatóvá váljanak, de nem zárkózik el a klasszikus és a kortárs irodalmi szövegek idegen nyelveken történő megjelentetésétől, díjazásától sem. A magazin szerkesztői minden hónapban egy fordítást 4 ezer dináros tiszteletdíjjal jutalmaznak.

                A szeptemberi „próbapályázat” díjazottjai FARKAS István és Mirko GOTTESMANN voltak, akik MEZEI Márk, illetve ÜRMÖS Attila prózáját ültették át szerb nyelvre. Az októberi tiszteletdíjat Draginja RAMADANSKI kapta TOLNAI Ottó költeményeinek szerb nyelvre történő átültetéséért. November hónapban Bianca SZENTESI nyerte el a jutalmat FARKAS István Gavott című versének német nyelvű fordításáért.  A tiszteletdíjak összegét MEZEI Márk, BARTHA György és BENCE Erika biztosították. Novemberben Bartha György budapesti költő újabb felajánlást tett: 50 euróval támogatta dékárt-sorozata két darabjának szerb nyelvre történő átültetését, amelyet Draginja RAMADANSKI teljesített és érdemelt ki.

                Decemberben három fordítói munka jelent meg a Szövet felületén:

                Radmila MARKOVIĆ saját, Ha eljön az örök tavasz című költeményét ültette át szerb nyelvre Kad budem u cartstvu tvome címmel. A költő kétnyelvű, tehát a magyar mellett szerbül is anyanyelvi szinten beszél és ír.        

                NAGY Gusztáv budapesti költő és népművelő JÓZSEF Attila Proletárdal című költeményét ültette át cigány nyelvre. Anyanyelve lovári, a magyar a második, azaz a tanult nyelve.

                FEHÉR Miklós író MÓRA Regina Köszönöm című, a Szövet tárcarovatában megjelent prózáját fordította le angol nyelvre. Fordítását ÓDRI Kornélia nyelvtanár, fordító és lektor értékelte.

                A Szövet szerkesztői, BENCE Erika és ZÁMBÓ Illés, a magazin felületén a folyó hónapban napvilágot látott fordítói „termést” jelentős és értékes teljesítménynek értékelték; méltányolva a fiatal író angol nyelven mutatott íráskészségének színvonalát, a tiszteletdíjat FEHÉR Miklósnak ítélték oda. A támogatás összegét saját forrásból biztosítják.

Fehér Miklós

                (Szövet)