VERS

Ištvan Farkaš: [ni žal ova za bivšima…]

ni žal ova za bivšima
na žalu
ni žal ovaj na razmedji okeana i kopna
onu slankastu kap ne radja
da se stopi
da se utopi u talasima slankaste vodurine
u purpuru osvita
nikada za njom nisam zaplakao
nikada ni za njom zasuzio nisam
ne, nije ona
ne, nisu one
likovi iz romana i filmova
koji mi suze žaljenja
dragosti
ili nemoćnog besa
iz beonjača istisnu
ni žal ova
ni žal ovaj
onu slankastu kap ne radja
kao nedonošće
tumara i dalje u slepoočnici
slam1236
novi sad 010122