• VERS

    Márkus László versei

    Énkép Magam vagyok az utazás és út,vad vágyaktól fűtött kalandozás.Lépteim létképek, megfér bennükcsend, szirénahang és szárnysuhogás. * Homályt hordozok Apád, anyád jussa: vándorbototlökött kezembe a csalafinta sors.Keress oly helyet magadnak, holparázs punnyad a pernye alatt. – Légy rőzse, mely lángokat táplál,szél,…

  • PRÓZAIRODALOM

    Klotz Mária: Kellenek

    „Ha lehetne visszavenni,Lehetne-é visszaadniA napokat kik lementek?” (Szép Ernő) Ha visszaadnám a régi, megélt napokat, szilánk momentumokat, az élet apró pihéit dobnám el magamtól. Különféle illatokat, lágy mozdulatokat, apró csodákat, amelyekhez még látás sem kell, csak belső rezgésállapot. Felfogni az ingereket…