GALÉRIA,  VERS

Kiss Tamás: A Megfejthetetlen

Te  már bizonyosan eltűnt emberidő folyomány Vagy
Öngyilkossá lett kreátorod értelmetlen értelem-maradéka
Mintha Chirico „Nagy Metafizikus” tornyából szakadtál volna ki
Midőn önmagától dőlt össze az ész-, és érc-szemétből ácsolt Bábel torony
A mihaszna sem volt múlt utolsónak leszakadó kinyújtott karja
Kinek golyófej helyett valami bumeráng-szerű életlen sarlóvá lett computer agya
Eltorzult méhében sikongó autógumi csúszkál tova valahova
Régmúlt ember-háborúk sár-por nyúzta visszhangjaiban dagonyázva
S az eltűnt idők légben porladó ködnyomait nyomozza az ember után értelemre ébredt csönd
De legalább nem szenvedsz már s nem érezel sem ezt sem azt
Holmi szerelmet és egyéb Homo sapiens féle irdatlan baromságokat
Mert csak Vagy tudatlan lét-érzékelhetetlen egzisztenciában
Hiába is szólna hozzád valaki, hogy „Emlékezz a halálra!” Mi is az? Kiére is?
Kiprogramoztak az emberélet-nyavalyák érzelem-gondolat hullámaiból
Sohasem lehetsz „egyénekből szerveződött – szerves – halmaz” (Proust)
Csupán élőket túl-létező véletlenül túl jól sikerült csúcs-munkadarab
A „végelláthatatlan boksz” – történelem (Proust) utolsó ok-okozati sarja
Hominida-tudat híján nem is viszel nemzeteket – népeket mindenféle háborúkba
Hiszen Te magad lettél az önvégzetét szülő embervágy-halmazok végső érzéketlen hordozója
És „Élhetsz úgy, ahogy akkor akarsz, amikor majd távoznod kell:” (Marcus Aurelius)
Eleve holtan így emberi nyelven szólva „örök nyugalomban” vagy „megboldogultan”
Legföljebb egyszer majd műanyag-, és fémfaló mikrobák finom falatja lehetsz
De az sem lehet érdekes legföljebb hisztéria és félelem mentesen semleges
S ha széttép valami pokoli természet-vihar és lehullsz a földre mint milliárdnyi hópihe-csillag
Akkor is vár egy másik öröklét az olvatag létvilág s annak egyetlen valósága
Pontosan olyan, mint Te: A léte sincs semmi…
Élő lét nélkül szétesve leszel másképpen holt; az egyszerre „eltűnt” és „Megtalált idő”.
Ami az élt s élő értelmesek számára maga A Megfejthetetlen…

Kiss Tamás: Az Időn túl-sorozatból

Kiss Tamás legutóbb a Szöveten: