VERS

Ištvan Farkaš: U čvor

imam to jedno sekirče
i dalje imam to jedno jedino sekirče

ti ne razumeš kako je to
kada imaš to jedno sekirče
to jedno jedino
a drvoseča si
i naidje najezda čvornovatih panjeva

najezda strepnje
da će se slomiti drška
a nemaš čime drugu izdeljati
od cepanica
da će napuknuti ušice
i da ćeš morati birati
izmedju bruke
da pozajmiš rezervnu sekiru
drugog drvoseče
ili višemesečne
gladi svoje dece

imam to jedno sekirče
jedno jedino

slam1236
Novi Sad 270822

Farkas István verse legutóbb a Szöveten: