VERS

Johann W. Goethe: Vándor éji dala (Rucska Ferenc fordítása)

Dal az este vándoráról


Csönd és békesség honol
már mindegyik bérc felett;
sudár lombok közt zördül
a benned rejtőző képzelet
s félénken rezdülő szikra:
a sűrűben búgó madárdal.
Figyelj hát! Hamarosan te is
megpihensz talán a halállal.